Chào mừng bạn đến với website THPT Hồ Thị Bi

Hiệu trưởng

Lê Thanh Tòng
Lê Thanh Tòng

Ngày sinh: 22/6/1967

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 028. 222 023 79

Email liên lạc: lttonghm@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Lê Thị Tuyết Phượng
Lê Thị Tuyết Phượng

Ngày sinh: 19/4/1976

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 028. 222 023 79

Email liên lạc: lethituyetphuong1976@gmail.com

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích